Så hittar du till Violinateljén Västerås:

Västerås station är en mycket liten station.

Kliv av tåget och gå igenom/över transportgångarna in till stationshuset.
Tag rulltrappan ner och gå rakt fram och ut genom stationsbyggnaden.

Gå över den gata du ser framför dig. Se till att du har grön gubbe.
Följ gångbanan in i parken. Till höger ser du då Västerås nya konserthus.
Du skall passera in under stadshuset.

Fortsätt rakt fram och förbi MacDonalds.
Gatan heter Vasagatan.Du skall fortsätta rakt igenom centrum på Vasagatan.
Här går bara bussar och taxi.

Efter att du passerat Åhlens ser du straxt Domkyrkan till vänster.
Fortsätt dock rakt fram tills du passerar under en gångbro.
Det är Stadsbilblioteket.

Nu är det snart dags att ta till vänster in på Skolgatan.
Här har du en skola och även Domkyrkan på vänster sida.
På höger sida ligger området Kyrkbacken. Gamla hus och kullerstensgator.
Fjärde tvärgatan till höger är Blåsbogatan

Från station tar det ca 15 minuter att gå.

Violinateljén Västerås, Blåsbogatan 2
Telefon 021-130500, 073-5001008
Claes-Göran Klockar