Violinateljén
Fakta

SträngGuiden
Skötselråd
Fiolbygge...
Fiolbyggare:
Amati
Bergonzi
Da Salo
Gaglinao
Guarnerius
Hopf
Klotz
Maggini
Ruggieri
Stainer
Stradivarius
Svenska
Vuillaume

Länkar
Produktinfo
Webbshoppen
   
E-posta
Beställ

Uppdaterad 2005-02-03

 

Antonius Stradivarius

 

föddes 1644 och var verksam i Cremona, Italien till sin död 1737. Hans införande av geometri och design har blivit en förebild för fiolbyggare i över 250 år.
Han tillverkade även harpor, gitarrer, altfioler och celli.
Man tror att Stradivaius tillverkade över 1.100 instrument totalt och man anser att ungefär 650 instrument finns kvar idag.
Så gott som alla instrument av de få verkligt stora mästarna är i regel dokumenterade i facklitteraturen, så att den som äger ett sådant, är alltid på det klara med att det är en klenod han eller hon har i sin ägo.

Instrumentet intill kallas "The Cremonese" och är från 1715 (Ex. Joachim-Hill) och finns fortfarande i Cremona på Palazzo Comunale.

Men det finns tusentals instrument tillverkade i "hyllning" till honom. Har någon i sin ägo en violin, som invändigt har en etikett med texten "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 17.." kan man på förhand med säkerhet utgå från att det rör sig om ett serietillverkat instrument, en s.k. fabriksfiol, alltså en imitation. I det följande skall ett försök göras att i korthet förklara orsakerna till detta. Då den kulturella utvecklingen för c:a 100 år sedan gjorde att ständigt större kretsar fick möjlighet att utöva musik och efterfrågan därför steg mycket kraftigt, uppstod rätt snart i tre områden en välorganiserad tillverkning av instrument, i synnerhet stråkinstrument som senare utvecklade sig till industriell verksamhet.
Det rör sig om städerna Mittenwald i Bayern, Markneukirchen i Sachsen och Mirecourt i Vogeserna. Då man skulle bestämma sig för den mest lämpliga modellen att arbeta efter, var det naturligt att man valde den berömde mästaren Antonius Stradivarius som på sin tid hade utvecklat en ny modell på sina instrument. En större och mer lågvälvd instrumenttyp som bättre än tidigare modeller lämpade sig för de ständigt större och större konsertlokalerna.
För övrigt har man senare också kopierat andra mästares instrument, t.ex. Guarneri och Amati. För att beteckna vilken mästare man hade kopierat, lät man även kopiera dennes originaletikett. Tyvärr tänkte man inte alltid på att tillfoga "kopia" efter. Då denna praxis påbörjades insåg man inte, att någon kunde komma att tro att det rörde sig om originalarbeten, eftersom man menade att de relativt enkelt utförda instrumenten och deras ringa pris skulle vara tillräckligt för att förhindra sådana antaganden.

Den vanliga etiketten, vare sig den är äkta eller falsk, är på latin och lyder: Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat anno (datum). Texten indikerar tillverkaren, staden, följt av årtalet som kan vara både handskrivet eller tryckt. Kopior tillverkade efter 1890 kan ha tillverkningslandet tillskrivet undertill på etiketten t.ex. Made in Czechoslovakia eller bara Germany. En sådan identifikation blev efter 1891 ett importkrav från U.S.A.En violins identitet (d.v.s. om det verkligen är den tillverkare som etiketten antyder) kan bara avgöras med jämförande modellstudier, virkeskarakteristik och lackanalys. Detta är kunskaper man endast kan införskaffa sig efter studerande av hundratals eller t.o.m. tusentals instrument. Det finns inget som kan ersätta ett tränat öga.


Materialet är hämtat från:
The Division of Cultural History in cooperation with the Public Inquiry Mail Service, Smithsonian Institution NOTE: This publication can be made available in Braille or audio cassette. To obtain a copy in one of these formats, please call or write: Smithsonian Information SI 153, MRC 010 Washington, DC 20560 202/357-2700 (voice); 202/357-1729 (TTY) e-mail: viarc.info@ic.si.edu Musical History FAQs || Smithsonian FAQs


Antonius Stradivarius produktion
Index över Stradivarius produktion (Registrerade instrument) Informationsmaterialet är från 1972

Tidiga Perioden (1684-1689) Långa Perioden (1690-1699) Gyllene Perioden (1700-1716)
Mogna Perioden (1717-1728) Sena Perioden (1729-1737) Sammanställning

Amati perioden (1660-1683)
Årtal Strad´s ålder Violiner Viola Celli Andra instrument
1660s   3      
1664 20 1      
1665 21 1      
1666 22 1      
1667 23 3   1  
1668 24 1      
1669 25 1      
1671 27 1      
1672 28 2 1    
1673 29 1      
1675 31 1     1 gitarr
1677 33 1      
1679 35 3      
1680 36 3   2 1 gitarr
1681 37 2     1 harpa
1682 38 3      
1683 39 13      
Totalt   41 1 3 3


Tidiga Perioden (1684-1689)     
Årtal Strad´s Ålder Violiner Viola Celli Andra instrument
1684 40 7   3  
1685 41 8   1  
1686 42 8   1  
1687 43 7 1 1  
1688 44 7   1  
1689 45 3   1  
Totalt   40 1 8  


Långa Perioden (1690-1699)     
Årtal Strad´s Ålder Violiner Viola Celli Andra instrument
1690 46 12 2 4 1 sordino
1691 47 5   1  
1692 48 3   1  
1693 49 3   1  
1694 50 15      
1695 51 3 1    
1696 52 6 3 3  
1697 53 6   1  
1698 54 12   4  
1699 55 15   1  
Totalt   80 6 16 1


Gyllene Perioden (1700-1716)     
Årtal Strad´s Ålder Violiner Viola Celli Andra instrument
1700 56 14 1 2 1 gitarr; 1 cetera
1701 57 11 1 1  
1702 58 17   1  
1703 59 17      
1704 60 8      
1705 61 6      
1706 62 4    

1707 63 8   1  
1708 64 17   1  
1709 65 24   1  
1710 66 11 1 3  
1711 67 7   3  
1712 68 9   1  
1713 69 12   1  
1714 70 17   1  
1715 71 19 2    
1716 72 15      
Totalt   216 5 16 2


Mogna Perioden (1717-1728)     
Årtal Strad´s Ålder Violiner Viola Celli Andra instrument
1717 73 21   2 1 pochette
1718 74 16      
1719 75 12   1  
1720 76 14   1  
1721 77 17 1 2  
1722 78 21      
1723 79 8 1    
1724 80 10   1  
1725 81 15   3  
1726 82 4   3  
1727 83 22 1    
1728 84 19     1 viola d1amore
Totalt   179 3 13 2


Sena Perioden (1729-1737)     
Årtal Strad´s Ålder Violiner Viola Celli Andra instrument
1729 85 6      
1730 86 6   3  
1731 87 8 1 1  
1732 88 11   1  
1733 89 6      
1734 90 12 1    
1735 91 2      
1736 92 10   2  
1737 93 3      
Totalt   64 2 7  

Sammanställning     
Antonio Stradivarius, 1660s - 1737 Violiner 620
  Viola 18
  Celli 63
  Övriga instrument 8
  Totalt 709
Söner till Stradivarius    
Francesco (1671 - 1743) 1740 - 1742: 4 instrument
Omobono (1679 - 1742) 1700 - 1740: 12 instrument


Violinateljén Västerås, Blåsbogatan 2, 722 15 Västerås, Telefon 021-13 05 00,  info@violinateljen.com