Violinateljén
Fakta

SträngGuiden
Skötselråd
Fiolbygge...
Fiolbyggare:
Amati
Bergonzi
Da Salo
Gaglinao
Guarnerius
Hopf
Klotz
Maggini
Ruggieri
Stainer
Stradivarius
Svenska
Vuillaume

Länkar
Produktinfo
Webbshoppen
   
E-posta

Uppdaterad 2005-02-03

Skötselråd
Alla stråkinstrument är sköra och måste hanteras varsamt.
Stallets tryck på locket hos en violin är ca 10 kg!
Det är ungefär vad locket orkar bära. Även ett liten stöt mot stallet kan få det att gå av eller i värsta fall få locket att spricka. Även hastiga temperaturomslag kan göra att limfogar släpper eller att locket spricker. Låt aldrig ett instrument ligga i direkt solljus under högsommaren! Inte ens i etuiet.

Stall:
Strängarna drar stallet gärna åt just det håll strängen sträcks. Stämmer man med finstämmare dras stallet mot stränghållaren. Stämmer man med stämskruvarna dras stallet mot snäckan. För att undvika att stallet blir skevt bör stallet kontrolleras efter varje stämning. Man rätar enkelt upp det med händerna på var sida stallet. Greppa mellan E och A strängarna samt mellan D och G strängarna. Dra försiktigt stallet på plats. Endast stallets överdel skall flyttas. Genom att med grafit eller blyerts preparera strängarnas anläggningsytor mot stallet kan man minska risken att stallet vrider sig vid stämning.
Stallets baksida ska stå i 90° mot sarglinjen.

Stämskruvar:
En stämskruv som varit orörd en längre tid kan lossna av sig själv. Det beror oftast på ändrad luftfuktighet.
Vid stämning bör man därför inte bara skruva på stämskruven utan också trycka den inåt. En knirrande, eller glidande stämskruv bör man preparera med skruvpasta för bästa funktion. Har man inte tillgång till det kan man klara en besvärlig stämskruv genom att gnida in stämskruvens glidytor med tvål och krita. Man måste lossa strängen och ta bort stämskruven då de ska prepareras. Är skruven/skruvhålen slitna går det inte att smörja dem till skick utan de måste justeras med verktyg.

Rengöring:
Smuts och harts fastnar gärna på instrumenten. Tag därför för vana att torka av instrumentet efter varje spelpass. En lätt fuktad trasa, eventuellt med tvål, tar bort löst sittande smuts. Har lacken blivit hårt smutsad finns rengöringsmedel att köpa. Svårt smutsade instrument bör man inte ge sig på att rengöra själv. För alla rengöringsmetoder gäller det att ta en liten bit av instrumentet i taget.
Håll instrumentet rent. Gammal smuts är svår att få bort!

Stråken:
Grundregel vid uppspänning av stråken är, att mellanrummet mellan taglet och själva stången skall var stångens tjocklek. Stråken måste efter varje spelpass spännas ner, annars blir den snart krokig. Torka efter varje spelpass bort harts från stången med torr trasa. Man kan med fördel borsta ur överskottsharts ur taglet emellanåt. Använd t.ex. en tandborste. Vid hartsning använd sparsamt med harts.
Harts är färskvara och torkar med tiden. Torrt harts släpper från taglet och lägger sig på strängarna och locket. Märker du att stråken behöver hartsas ofta beror det antagligen på att taglet är slitet och behöver bytas. Taglet är känsligt för fett. Undvik att ta i taglet med fingrarna. Har taglet en gång blivit fett kan det vara svårt att få det riktigt bra igen.


Violinateljén Västerås, Blåsbogatan 2, 722 15 Västerås, Telefon 021-13 05 00,  info@violinateljen.com